Ih-to my
Data Temat
2006-03-08 13:12 dzien kobitek
2006-03-08 13:05 wycieczka do legnicy
2006-01-03 13:38 ejo!
2005-12-22 12:38 Wycieczka do drezna...
2005-11-30 16:33 HELP
2005-11-30 16:32 sprawdziany!
2005-11-28 10:38 Wyjście do kina...
2005-11-24 18:12 Maturka z polaka-TWOJE WIZJE
2005-11-22 14:53 najbliższe spr.
2005-11-19 08:23 Kto zrobi z informatyki???